Carsten Rahbek om naturen: På alle de parametre, hvor man analyserer, ligger Danmark bagerst i Europa

26.02.2021


“Af alle vores naturtyper, har kun 5 pct. det godt. Det eneste andet land i bunden er Belgien – vi ligger helt isoleret. Danmark har suverænt udpeget det mindste areal til biodiversitet – selv hvis vi tager højde for befolkningstæthed, ligger vi meget langt bagude. 100 pct. af vores skove er vurderet i den laveste […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login